Αναπαλαίωση οικίας στην Τζιά

Ανακατασκευή και αναπαλαίωση σπιτιού στο νησί της Τζιας.
Με πλήρη σεβασμό στην ιστορικότητα του κτηρίου και σύμφωνα με την πολιτιστική και ιστορική έρευνα που προηγήθηκε, αναπαλαιώσαμε το κτήριο και κρατήσαμε το εξωτερικό τμήμα αυτού όπως ακριβώς ήταν.