Κατασκευή νέου Κτιρίου στη Σαντορίνη

Κατασκευή νέου κτιρίου στην θέση παλαιότερου σύμφωνα και με την πολιτιστική και ιστορική έρευνα που προηγήθηκε. Το κτίριο βρίσκετε στην Σαντορίνη και πέρα των άλλων διαθέτει απίστευτη θεά προς την θάλασσα.