Υπηρεσίες ανακαίνισης

Μπορούμε να αναλάβουμε όλες τις εργασίες και υπηρεσιες ανακαίνισης και ανακατασκευής ενός κτιρίου, γραφείου, ξενοδοχείου, Bar, εστιατορίου ή ακόμα και ξενοδοχείου, από την αρχιτεκτονική και πολιτιστική έρευνα μέχρι την οπτικοποίηση των εργασιών, τη διαχείριση και την εκτέλεσή τους. Σε συνεργασία με τον πελάτη μας, προτείνουμε τις ιδανικές λύσεις που θα καλύψουν μέχρι και την πιο εξειδικευμένη επιθυμία.
Ενδεικτικά, αναφέρουμε κάποιες από τις υπηρεσίες που προσφέρουμε παρακάτω.