Άνθρωποι με ιδιαίτερες λειτουργικές ανάγκες

H Restauto έχει την τεχνογνωσία που χρειάζεται ώστε ένας χώρος (κατοικία, γραφείο, κατάλυμα) να γίνει προσβάσιμος σε όλους, ανεξάρτητα από την ηλικία ή τις ιδιαίτερες ανάγκες της υγείας τους. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε με τη μελέτη και εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών που θα διευκολύνουν την καθημερινότητά σας σε περίπτωση αναπηρίας, κίνηση με αμαξίδιο η οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα.