Εξοικονόμιση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ κατ’ οίκον

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

 • Τοπογραφική αποτύπωση.
 • Αρχιτεκτονική λύση βάσει των αναγκών σας.
 • Στατική μελέτη και έλεγχο της επιθυμητής κατασκευής ανεξαρτήτως επιλογής
  τύπου φορέα.
 • Έλεγχο & μελέτη της Ενεργειακής Απόδοσης της κατασκευής,
 • Μηχανολογικές μελέτες βάσει απαιτήσεων.
 • Πλήρη φάκελο οικοδομικής αδείας.
 • Υλοποίηση και επίβλεψη των παραπάνω μελετών.
 • Κατασκευαστικές λεπτομέρειες και σχέδια εφαρμογής.
 • Φωτορεαλιστικές τρισδιάστατες απεικονίσεις.
 • Ανακαινίσεις: αναλαμβάνουμε τη μελέτη-επίβλεψη ανακατασκευής και επέμβασης
  σε υφιστάμενα κτίρια προτείνοντας τις απαιτούμενες διαρρυθμίσεις εσωτερικών
  χώρων (διακόσμηση, εξοπλισμός) όπως επίσης και τις αναγκαίες παρεμβάσεις στις
  όψεις του κτηρίου.
  Με τις γνώσεις μας και την πολυετή εμπειρία μας στον τομέα των μελετών και των
  κατασκευών στοχεύουμε στην δημιουργία αποτελεσμάτων υψηλής αισθητικής. Το επιτυγχάνουμε με το σχεδιασμό, τον προϋπολογισμό και την επίμονη επίβλεψη των τεχνικών εργασιών μας.